Zakładamy działalność gospodarczą

Jak założyć firmę?

 

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej dla wielu osób wydaje się być trudne i skomplikowane, a czasem nawet niebezpieczne.

Praca na etacie kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności, a także brakiem odpowiedzialności. Natomiast własny biznes takich gwarancji nie daje. Jednak jest to często odczucie bardzo mylne. Każdy z nas czy to na etacie, czy „na swoim” tak samo odpowiada za siebie, swoją pracę i tak samo obsługuje grono klientów (pracując na etacie głównym naszym klientem jest szef). Własna działalność daje jednak większą swobodę, możliwości wyższych zarobków, oraz decydowania o sobie i swojej pracy. Pracodawcy często też decydują się na współpracę właśnie z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (tzw samozatrudnienie) z uwagi na łatwiejszą formę zawarcia i zakończenia współpracy, mniejszą liczbę formalności i dokumentacji, a co najważniejsze – niższe koszty dla każdej ze stron.

Sama kwestia założenia i prowadzenia działalności gospodarczej co do zasady jest bardzo prosta.

Działalność zakładamy w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), elektronicznie lub w punkcie stacjonarnym. Założenie wiąże się z jedną wizytą w takim punkcie.  Polega na wypełnieniu wniosku o założenie działalności, w którym trzeba podać oprócz danych podstawowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres itd.) czym się będziemy zajmować, jak firma będzie się nazywać, adres prowadzenia działalności, formę opodatkowania i ewentualnie numer rachunku bankowego.

Po złożeniu wniosku należy się zgłosić do ubezpieczenia w ZUS (można to też zrobić od razu przy rejestracji w punkcie). Zgłoszenie polega na złożeniu druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Przy zakładaniu pierwszej działalności mamy do wyboru następujące opcje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych:

– ulga na start – możliwa do zastosowania przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności, polega na opłacaniu tylko składki zdrowotnej (w 2019 roku jest to kwota 342,32 zł)

– preferencyjne składki ZUS (po upływie 6 miesięcy lub od daty zgłoszenia) – możliwa do zastosowania przez kolejne 24 miesiące, polega na opłacaniu składek od obniżonej podstawy (w 2019 roku jest to kwota 555,89 zł z ubezpieczeniem chorobowym, lub 539,35 zł bez chorobowego)

– ZUS na zasadach ogólnych – czyli opłacany od pełnej podstawy, na 2019 wynosi 1316,97 zł z ubezpieczeniem chorobowym.

Należy zaznaczyć, iż składki na ubezpieczenia społeczne podlegają odliczeniu od dochodu, a składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza kwotę podatku do zapłaty (odliczeniu podlega składka zdrowotna w wysokości  7,75 % czyli 294,78 zł w 2019 roku).

Jeżeli nie planujemy wykonywania czynności jako podatnicy VAT, na tym kończymy wszystkie formalności związane z zakładaniem firmy. Zgłoszenie do VAT wymaga złożenia w Urzędzie Skarbowym druku VAT-R.

Z kolei samo prowadzenie firmy też nie jest czynnością skomplikowaną. W zależności od formy opodatkowania, nasze obowiązki dotyczą wyliczenia i opłacenia zaliczki na podatek dochodowy oraz ewentualnie złożenia deklaracji VAT-7 oraz plików JPK (jeśli jesteśmy vatowcami).

A więc… do dzieła 😊

Dodaj komentarz