Od września rusza „biała lista” podatników

W czwartek 16 maja Senat przyjął nowelizację ustawy o VAT, PIT i CIT.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT będzie prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykaz ma zawierać także dane podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował do VAT oraz tych, których wykreślono z rejestru, znajdą się tam więc i podmioty, których rejestracja do VAT została przywrócona oraz podatnicy zarejestrowani jako VAT zwolnieni.  Korzystający z wykazu będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu (po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu). Można też będzie prześledzić całą historię rejestracji kontrahenta do celów VAT. Obejmie ona pięć lat wstecz. Wykaz ma być prowadzony na stronie Ministerstwa Finansów.

Dostęp do danych będzie bezpłatny. Wykaz ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT i ograniczyć wyłudzenia podatków.

Wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych przedsiębiorcy, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Co ważne, podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. Przekazanie płatności na inny rachunek, nie ujęty w wykazie, spowoduje że wydatek taki nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

Dodaj komentarz