Obowiązkowy split paymant

Prawdopodobnie od stycznia 2020 roku niektóre branże będą miały obowiązek stosowania podzielonej płatności. Sprawdź które.

Split payment ma być obowiązkowy w branżach najbardziej podatnych na nadużycia podatkowe. Będzie dotyczył wyłącznie płatności dokonywanych w formie przelewu bankowego. Płatności gotówkowe pozostaną bez zmian.

Konieczna też będzie adnotacja na fakturze, iż podmiot podlega obligatoryjnemu stosowaniu split payment.

Mechanizm podzielonej płatności może dotyczyć 152 grup towarowych i usługowych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU z 2008 roku. Obowiązkiem tym mogą zostać objęte:

– handel częściami do samochodów i motocykli,

– obrót węglem,

– obrót wyrobami ze stali, odpadami, złomem,

– obrót paliwami do napędu samochodów, olejem opałowym, smarami

– roboty budowlane

Ministerstwo planuje też możliwość opłacania z rachunku VAT podatku od importu, akcyzę, cło, podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Dodaj komentarz